Hasta Seçimi

admin 11 Nisan 2012 0

Kalp dışı faktörler

– Yaşlı hastalarda, kardiyopulmoner Bypass’ın mortalitesi daha fazladır Yaşlı hastalarda, atan kalpte revaskülarizasyon için pleji, perop MI, entübe kalış süresi, yoğun bakım kalış süresi, kan transfüzyon gereksinimi ve mortalite oranları daha azdır.

– Atan kalpte revaskülarizasyon KOAH hastalarının taburcu olma sürelerini kısaltır.

– Atan kalpte revaskülarizasyon girişimlerinden sonra yeni oluşan böbrek yetersizliği insidansı daha azdır. Kronik böbrek yetersizliği olan hastalar da daha iyi tolere edilir.

– Atan kalpte revaskülarizasyon, periferik arter hastalığı olanlarda, tansiyon değişikliği daha az olduğundan, daha avantajlı bir prosedürdür.

– Atan kalpte revaskülarizasyon İskemik serebral hasar oluşumu ve mikroembolizasyon insidansını azaltır. Nörolojik olay geçirme riskini anlamlı derecede azaltır.

– Atan kalpte revaskülarizasyon girişimi ile karotid endareterektomi girişimi gerekirse eşzamanlı uygulanabilir, gelişebilecek hipotansiyon ataklarından serebral dolaşımın etkilenmemesi için, mümkünse karotid arter sistemi girişimi daha önce yapılmalıdır.

Kalp ile ilgili faktörler

– Sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda perop. iskemik komplikasyonların gelişimi gözlenenlerde, ikinci. dereceden fazla mitral yetersizliği olan hastalarda, şant oram 2 den fazla postenfarkt VSD gözlenen hastalarda, açık yöntem sol ventrikül anevrizmektomi uygulanacak hastalarda atan kalpte revaskülarizasyon girişimleri uygun değildir.

 

Bir Yorun Bırakın »