Genel »

Çalışan Kalpte Bypass

Çalışan Kalpte Bypass

admin Mayıs 9, 2012 2

Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatı nedir? Ne amaçla uygulanır? Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatı, kalbi durdurmadan, atan kalpte, kalp akciğer pompasına bağlanmadan -off pump- gerçekleştirilen bir kalp cerrahisi yöntemidir. Cerrah, ameliyat sırasında özel stabilize

Devamı... »
Riskli Hasta Grupları

Riskli Hasta Grupları

admin Mayıs 9, 2012 0

Çalışan Kalpte Bypass Ameliyatı Riskli Hasta Grupları – İleri yaştaki hastalar – Kalp fonksiyonlarında ciddi bozukluk olan hastalar, – Akciğer sorunları olan hastalar, – Kanama problemi olma olasılığı yüksek hastalar, – Böbrek problemi olan

Devamı... »
Çalışan Kalpte Bypass Ameliyatı Yöntemleri

Çalışan Kalpte Bypass Ameliyatı Yöntemleri

admin Mayıs 9, 2012 0

Ameliyat Yöntemleri Bypass aynı işi görecek diğer yol anlamına gelir. Bir Koroner Bypass   operasyonu genelde uyluktan olmak üzere toplardamarlardan kısa bir parça almayı   ve Koroner Arterlerdeki tıkanmayı ortadan kaldırarak, oraya fazla miktarda kan   gelmesini

Devamı... »
Bypass Ameliyatı

Bypass Ameliyatı

admin Mayıs 9, 2012 0

“By-pass” aynı işi görecek diğer yol anlamına gelir. Bir Koroner Bypass operasyonu genelde uyluktan olmak üzere toplardamarlardan kısa bir parça almayı ve Koroner Arterlerdeki tıkanmayı ortadan kaldırarak, oraya fazla miktarda kan gelmesini sağlamak amacıyla

Devamı... »
Koroner Bypass

Koroner Bypass

admin Mayıs 5, 2012 0

Koroner Bypass Cerrahisi Kalp hastalığınızın derecesini saptamak üzere doktorunuz bir dizi testin yapılmasını isteyebilir. Büyük olasılıkla kardiyak kateterizasyon ile birlikte koroner anjiyografi gerekecektir. Bu girişimler ile kalbinizin durumuna dair röntgen görüntüleri alınır. Arterlerinizin tıkanma

Devamı... »
Hasta Seçimi

Hasta Seçimi

admin Nisan 11, 2012 0

Kalp dışı faktörler – Yaşlı hastalarda, kardiyopulmoner Bypass’ın mortalitesi daha fazladır Yaşlı hastalarda, atan kalpte revaskülarizasyon için pleji, perop MI, entübe kalış süresi, yoğun bakım kalış süresi, kan transfüzyon gereksinimi ve mortalite oranları daha

Devamı... »
Ameliyat Sonrası Genel Sonuçlar

Ameliyat Sonrası Genel Sonuçlar

admin Mart 12, 2012 0

GENEL SONUÇLAR Atan kalpte revaskülarizasyon girişimlerinde mekanik ventilasyon gereksiniminde postoperatif kanama miktarında ve transfüzyon gereksiniminde postoperatif komplikasyonlarda, özellikle nörolojik olay geçirme riskinde, nörokognitif bozukluk gelişme riskinde yoğun bakım ve hastane kalış sürelerinde  tüm tedavi

Devamı... »