Ameliyat Sonrası Genel Sonuçlar

admin 12 Mart 2012 0

GENEL SONUÇLAR

Atan kalpte revaskülarizasyon girişimlerinde mekanik ventilasyon gereksiniminde postoperatif kanama miktarında ve transfüzyon gereksiniminde postoperatif komplikasyonlarda, özellikle nörolojik olay geçirme riskinde, nörokognitif bozukluk gelişme riskinde yoğun bakım ve hastane kalış sürelerinde  tüm tedavi maliyetinde bir azalma sağlanır.

– CPB ile eşit derecede revaskülarizasyon sağlanan hastalarda atan kalpte revaskülarizasyon girişimlerinde, majör kardiyak olay gelişimi ve yeniden girişim gereksinimi olasılığının daha düşük olduğu gösterilmiştir.

– AF önlenmesi açısından etkileri net değildir. Gastrointestinal yan etkiler bakımından üstünlük sağlamaz  Randomize çalışmalar mortalite açısından iki teknik arasında fark olmadığını destekliyor. Etkin hedef damar stabilizasyonunun sağlanması ve görüşü kolaylaştırıcı cihazların kullanımı ile erken ve orta dönem greft açıklık oranlan açısından iki teknik arasında fark olmadığını destekliyor.

Bir Yorun Bırakın »